Stefan Bergman Prize

Laureat: Sławomir Kołodziej

Rodzaj uhonorowanej działalności: wybitny dorobek naukowy lub artystyczny

Rok: 2014

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: zagraniczna

Instytucja przyznająca: American Mathematical Society