Nagroda im. Stefana Bergmana

Laureat: Sławomir Kołodziej

Rodzaj uhonorowanej działalności: wybitny dorobek naukowy lub artystyczny

Rok: 2014

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: zagraniczna

Instytucja przyznająca: American Mathematical Society

Nagroda Stefana Bergmana za rok 2014 została przyznana prof. Sławomirowi Kołodziejowio oraz japońskiemu uczonemu Takeo Ohsawie z Uniwersytetu w Nagoji. Nagroda Bergmana przyznawana od roku 1989 przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne jest najważniejszym wyróżnieniem w dziedzinie analizy zespolonej i jednym z ważniejszych w całej matematyce. Jak stwierdził komitet przyznający nagrodę, Sławomir Kołodziej otrzymał ją za nowatorski wkład do teorii zespolonego równania Monge'a-Ampère'a oraz teorii pluripotencjału. Za szczególnie ważne uznano jego wyniki związane ze znalezieniem koniecznych i wystarczających warunków na istnienie ograniczonych rozwiązań tego równania, oraz ich stabilności i dokładnych oszacowań. Stwierdzono, że prace te mają daleko idące konsekwencje dla całej geometrii zespolonej, a zwłaszcza dla badania osobliwych metryk Kählera-Einsteina oraz potoków Kählera-Ricciego.