Nagroda Główna Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Hugona Steinhausa

Laureat: Marian Mrozek

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2023

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Polskie Towarzystwo Matematyczna

Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki. Profesor Mrozek uzyskał nagrodę za badania, które łączą różne obszary badań matematycznych tworząc pomost pomiędzy aparatem matematycznym ciągłych układów dynamicznych i topologii oraz aparatem matematyki dyskretnej, co umożliwia rozwinięcie metod obliczeniowych mających istotne znaczenie praktyczne.