Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

Laureat: Roman Srzednicki

Rodzaj uhonorowanej działalności: osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Rok: 2001

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nagroda za cykl prac dotyczących metod topologii algebraicznej w zastosowaniu w jakościowej teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych