Nagroda im. Tadeusza Ważewskiego

Laureat: Roman Srzednicki

Rodzaj uhonorowanej działalności: osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Rok: 1996

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Polskie Towarzystwo Matematyczne

Nagroda za prace z teorii układów dynamicznych