Stypendium START 2014

Laureat: Paweł Dłotko

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2014

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Roczne stypendia przeznaczone są dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.