Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha

Laureat: Anna Szymusiak

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność naukowa lub naukowo-badawcza

Rok: 2017

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Polskie Towarzystwo Matematyczne i firma Ericpol

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha przyznawana jest za wybitną pracę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych. Nagrodzona rozprawa "Minimization of the entropy of measurement for symmetric POVMs and their informational power" została napisana pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Słomczyńskiego. Praca dotyczy teorii informacji kwantowej, dziedziny leżącej na pograniczu matematyki oraz fizyki teoretycznej