Algorytmy przydziału zadań do zasobów w warunkach niepelnej informacji

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Algorytmy przydziału zadań do zasobów w warunkach niepelnej informacji

Kierownik: Grzegorz Guśpiel

Rozpoczęcie: 2014-09-03

Zakończenie: 2019-09-02

Uwagi: Diamentowy Grant 3