Nowe techniki dla algorytmów skojarzeniowych i przepływowych

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Nowe techniki dla algorytmów skojarzeniowych i przepływowych

Kierownik: Bartłomiej Bosek

Rozpoczęcie: 2014-07-29

Zakończenie: 2018-07-28

Uwagi: Sonata 6


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Dariusz Leniowski Wykonawca
Piotr Sankowski Wykonawca
Anna Zych Wykonawca
Publikacje
Bartłomiej Bosek, Dariusz Leniowski, Piotr Sankowski, Anna Zych, Online bipartite matching in offline time, (2014), "55th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, FOCS 2014, October 18-21, 2014, Philadelphia, PA, USA", Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Bartłomiej Bosek, Dariusz Leniowski, Piotr Sankowski, Anna Zych, Shortest Augmenting Paths for Online Matchings on Trees, Lecture Notes in Computer Science vol. 9499 (2016), 59-71