Odległości holomorficznie niezmiennicze w specjalnych klasach obszarów

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Odległości holomorficznie niezmiennicze w specjalnych klasach obszarów

Kierownik: Maria Trybuła

Rozpoczęcie: 2014-08-22

Zakończenie: 2016-02-21

Uwagi: Preludium 6