Rozwiązania okresowe wielomianowych równań różniczkowych zwyczajnych

Instytucja Finansująca / Przyznający:

Tytuł: Rozwiązania okresowe wielomianowych równań różniczkowych zwyczajnych

Kierownik: Paweł Wilczyński

Rozpoczęcie: 2010-03-29

Zakończenie: 2012-03-28