Nowa strategia wyboru zapytań w aktywnym uczeniu modeli maszynowych

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Nowa strategia wyboru zapytań w aktywnym uczeniu modeli maszynowych

Kierownik: Wojciech Czarnecki

Rozpoczęcie: 2014-04-01

Zakończenie: 2015-12-31

Uwagi: Preludium 5