Algorytmy obliczania homologii persystentnych dla odwzorowań

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Algorytmy obliczania homologii persystentnych dla odwzorowań

Kierownik: Grzegorz Jabłoński

Rozpoczęcie: 2014-04-01

Zakończenie: 2016-03-31

Uwagi: Preludium 5