Lorentzowskie Działanie Spektralne

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Lorentzowskie Działanie Spektralne

Kierownik: Michał Eckstein

Rozpoczęcie: 2014-04-01

Zakończenie: 2015-03-31

Uwagi: Preludium 5