Topologiczne systemy złożone

Instytucja Finansująca / Przyznający: 7 program ramowy

Tytuł: Topologiczne systemy złożone

Kierownik: Marian Mrozek

Rozpoczęcie: 2013-03-13

Zakończenie: 2015-09-30

Uwagi: Projekt Międzynarodowy Współfinansowany


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Roman Srzednicki Wykonawca
Mateusz Juda Wykonawca
Tomasz Kapela Wykonawca
Grzegorz Jabłoński Wykonawca
Bogdan Batko Wykonawca