Zastosowanie algebr flagowych w ekstremalnej teorii grafów

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Zastosowanie algebr flagowych w ekstremalnej teorii grafów

Kierownik: Andrzej Grzesik

Rozpoczęcie: 2013-10-01

Zakończenie: 2014-09-30

Uwagi: ETIUDA stypendium doktorskie