Teoretyczne i praktyczne aspekty obliczania homologii wielkich zbiorów danych

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Teoretyczne i praktyczne aspekty obliczania homologii wielkich zbiorów danych

Kierownik: Mateusz Juda

Rozpoczęcie: 2013-02-28

Zakończenie: 2015-02-27

Uwagi: Preludium