Wybarne klasy operatorów w przestrzeniach Hilberta

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Wybarne klasy operatorów w przestrzeniach Hilberta

Kierownik: Franciszek Hugon Szafraniec

Rozpoczęcie: 2012-05-18

Zakończenie: 2015-05-17

Uwagi: Projekt badawczy własny