Entropia odwzorowań przestrzeni niezwartych, dzialań grup soficznych oraz pseudogrup holonomii foliacji

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Entropia odwzorowań przestrzeni niezwartych, dzialań grup soficznych oraz pseudogrup holonomii foliacji

Kierownik: Martha Łącka

Rozpoczęcie: 2013-07-16

Zakończenie: 2015-07-15

Uwagi: Diamentowy grant