Funkcje i metryki holomorficznie niezmiennicze w geometrycznej teorii funkcji

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Funkcje i metryki holomorficznie niezmiennicze w geometrycznej teorii funkcji

Kierownik: Tomasz Warszawski

Rozpoczęcie: 2013-04-11

Zakończenie: 2015-04-10

Uwagi: Preludium