Geometryczna teoria funkcji i jej zastosowania w dynamice operatorowej

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Geometryczna teoria funkcji i jej zastosowania w dynamice operatorowej

Kierownik: Sylwester Zając

Rozpoczęcie: 2013-04-11

Zakończenie: 2015-08-10

Uwagi: Preludium