Efektywne techniki komunikacji wielowątkowej

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Efektywne techniki komunikacji wielowątkowej

Kierownik: Robert Obryk

Rozpoczęcie: 2012-06-06

Zakończenie: 2014-06-05

Uwagi: Diamentowy grant