Topologiczne i ergodyczne własności układów dynamicznych z dodatnią entropią, shiftów rozmieszczeniowych oraz układów z uogólnioną własnością specyfikacji

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Topologiczne i ergodyczne własności układów dynamicznych z dodatnią entropią, shiftów rozmieszczeniowych oraz układów z uogólnioną własnością specyfikacji

Kierownik: Dominik Kwietniak

Rozpoczęcie: 2012-04-11

Zakończenie: 2014-04-10

Uwagi: IUVENTUS PLUS II; możliwość wydatkowania środków od daty decyzji