Analiza spektralna macierzy i jej zastosowania

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Analiza spektralna macierzy i jej zastosowania

Kierownik: Michał Wojtylak

Rozpoczęcie: 2012-04-02

Zakończenie: 2015-04-01

Uwagi: IUVENTUS PLUS II; możliwość wydatkowania środków od daty decyzji