Nieliniowe inkluzje, nierówności hemiwariacyjne z zastosowaniami w mechanice kontaktowej

Instytucja Finansująca / Przyznający: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tytuł: Nieliniowe inkluzje, nierówności hemiwariacyjne z zastosowaniami w mechanice kontaktowej

Kierownik: Stanisław Migórski

Rozpoczęcie: 2012-01-01

Zakończenie: 2012-03-17

Uwagi: Granty na granty


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Krzysztof Bartosz Wykonawca
Piotr Kalita Wykonawca
Anna Ochal Wykonawca