Jednowymiarowe metody w geometrycznej teorii funkcjii

Instytucja Finansująca / Przyznający:

Tytuł: Jednowymiarowe metody w geometrycznej teorii funkcjii

Kierownik: Włodzimierz Zwonek

Rozpoczęcie: 2009-05-06

Zakończenie: 2012-05-05


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Marek Jarnicki Wykonawca
Armen Edigarian Wykonawca
Paweł Zapałowski Wykonawca
Piotr Jucha Wykonawca
Łukasz Kosiński Wykonawca