Złożoność obliczeniowa rozszerzania częściowej reprezentacji grafów przez przecięcia obiektów geometrycznych oraz zanurzenia prostoliniowe grafów w płaszczyznę o ograniczonej liczbie nachyleń krawędzi

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Złożoność obliczeniowa rozszerzania częściowej reprezentacji grafów przez przecięcia obiektów geometrycznych oraz zanurzenia prostoliniowe grafów w płaszczyznę o ograniczonej liczbie nachyleń krawędzi

Kierownik: Bartosz Walczak

Rozpoczęcie: 2014-02-01

Zakończenie: 2014-07-31

Uwagi: Mobilność Plus


Publikacje
Martin Balko, Vít Jelínek, Pavel Valtr, Bartosz Walczak, On the Beer index of convexity and its variants vol. 34 of Leibniz International Proceedings in Informatics (2015), "31st International Symposium on Computational Geometry, SoCG 2015, June 22-25, 2015, Eindhoven, The Netherlands", Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik
Kolja Knauer, Bartosz Walczak, Graph drawings with one bend and few slopes vol. 9644 of Lecture Notes in Computer Science (2016), "LATIN 2016: Theoretical Informatics, 12th Latin American Symposium, Ensenada, Mexico, April 11-15, 2016, Proceedings", Springer
Martin Balko, Vít Jelínek, Pavel Valtr, Bartosz Walczak, On the Beer index of convexity and its variants, Discrete and Computational Geometry vol. 57 (2017), 179-214