Kolorowanie grafów przecięć obiektów geometrycznych

Instytucja Finansująca / Przyznający: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Realizowany poza Wydziałem Matematyki i Informatyki.

Miejsce realizacji: Technische Universitat Berlin

Tytuł: Kolorowanie grafów przecięć obiektów geometrycznych

Kierownik: Piotr Micek

Rozpoczęcie: 2013-09-01

Zakończenie: 2015-02-28

Uwagi: Mobilność Plus