Kody w Z^2: rozstrzygalność i algorytmy weryfikacji, własność defektu, gęstość asymptomatyczna, pokrycia, słabe kody

Instytucja Finansująca / Przyznający:

Tytuł: Kody w Z^2: rozstrzygalność i algorytmy weryfikacji, własność defektu, gęstość asymptomatyczna, pokrycia, słabe kody

Kierownik: Włodzimierz Moczurad

Rozpoczęcie: 2012-08-28

Zakończenie: 2014-09-27

Uwagi: Opus 3