Rozgrywane kolorowanie grafów i zbiorów częściowo uporządkowanych

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Rozgrywane kolorowanie grafów i zbiorów częściowo uporządkowanych

Kierownik: Jarosław Grytczuk

Rozpoczęcie: 2012-08-28

Zakończenie: 2015-05-27

Uwagi: Opus 3


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Tomasz Krawczyk Wykonawca
Grzegorz Matecki Wykonawca
Bartłomiej Bosek Wykonawca
Bartosz Walczak Wykonawca
Publikacje
Tomasz Krawczyk, Bartosz Walczak, Coloring relatives of interval overlap graphs via on-line games vol. 8572 of Lecture Notes in Computer Science (2014), "Automata, Languages, and Programming, 41st International Colloquium, ICALP 2014, Copenhagen, Denmark, July 8-11, 2014, Proceedings, Part I", Springer
Tomasz Krawczyk, Bartosz Walczak, Asymmetric coloring games on incomparability graphs vol. 49 of Electronic Notes in Discrete Mathematics (2015), "The Eight European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications, EuroComb 2015", Elsevier Science
Tomasz Krawczyk, Bartosz Walczak, On-line approach to off-line coloring problems on graphs with geometric representations, Combinatorica vol. 37 (2017), 1139-1179