Kombinatoryka matroidów i kompleksów symplicjalnych

Instytucja Finansująca / Przyznający:

Tytuł: Kombinatoryka matroidów i kompleksów symplicjalnych

Kierownik: Michał Lasoń

Rozpoczęcie: 2012-09-18

Zakończenie: 2015-09-17