Algebraiczne podejście do Problemu Spełnialności Więzów (Constraint Satisfaction Problem)

Instytucja Finansująca / Przyznający:

Tytuł: Algebraiczne podejście do Problemu Spełnialności Więzów (Constraint Satisfaction Problem)

Kierownik: Marcin Kozik

Rozpoczęcie: 2009-05-15

Zakończenie: 2012-05-14