Uogólnienie entropii i wymiaru entropijnego oraz ich zastosowania

Instytucja Finansująca / Przyznający:

Tytuł: Uogólnienie entropii i wymiaru entropijnego oraz ich zastosowania

Kierownik: Jacek Tabor

Rozpoczęcie: 2011-12-08

Zakończenie: 2014-12-07


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Marek Śmieja Wykonawca