Badanie związków między różnymi obszarami analizy zespolonej

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Badanie związków między różnymi obszarami analizy zespolonej

Kierownik: Łukasz Kosiński

Rozpoczęcie: 2024-01-19

Zakończenie: 2027-01-18

Uwagi: SHENG 3


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Włodzimierz Zwonek Wykonawca
Sławomir Dinew Wykonawca
Sławomir Kołodziej Wykonawca