Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Węgrami

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Tytuł: Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Węgrami

Kierownik: Maciej Ulas

Rozpoczęcie: 2023-09-01

Zakończenie: 2024-08-31