Głębokie warunkowe modele generatywne

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Głębokie warunkowe modele generatywne

Kierownik: Marek Śmieja

Rozpoczęcie: 2023-01-11

Zakończenie: 2026-01-10

Uwagi: Opus-23