Jak uczyć się szybciej: w kierunku lepszej adaptacji w procesie meta-uczenia.

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Jak uczyć się szybciej: w kierunku lepszej adaptacji w procesie meta-uczenia.

Kierownik: Marcin Sendera

Rozpoczęcie: 2023-02-07

Zakończenie: 2025-02-06

Uwagi: Preludium 21