Instanton Type Bundles

Instytucja Finansująca / Przyznający: NARODOWE CENTRUM NAUKI

Tytuł: Instanton Type Bundles

Kierownik: Özhan Genç

Rozpoczęcie: 2022-11-23

Zakończenie: 2023-11-22

Uwagi: Miniatura 6