"Problemy Spełnialności Więzów: poza przypadek skończony"

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: "Problemy Spełnialności Więzów: poza przypadek skończony"

Kierownik: Marcin Kozik

Rozpoczęcie: 2022-09-29

Zakończenie: 2026-09-28

Uwagi: konkurs Weave-UNISONO. Współpraca z naukowcami z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu