Klasyfikacja i detekcja na trójwymiarowej tomosyntezie w celu polepszenia skuteczności wykrywania raka piersi

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Klasyfikacja i detekcja na trójwymiarowej tomosyntezie w celu polepszenia skuteczności wykrywania raka piersi

Kierownik: Jakub Chłędowski

Rozpoczęcie: 2022-02-14

Zakończenie: 2024-02-13

Uwagi: PRELUDIUM-20