Arytmetyczne i dynamiczne własności ciągów zadanych przez podstawienia

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Arytmetyczne i dynamiczne własności ciągów zadanych przez podstawienia

Kierownik: Elżbieta Krawczyk

Rozpoczęcie: 2022-02-04

Zakończenie: 2025-02-03

Uwagi: PRELUDIUM-20