Oszacowania rozwiązań równań typu Monge'a - Ampere'a w kontekście geometrycznym

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Oszacowania rozwiązań równań typu Monge'a - Ampere'a w kontekście geometrycznym

Kierownik: Sławomir Kołodziej

Rozpoczęcie: 2022-01-18

Zakończenie: 2026-01-17

Uwagi: OPUS-21