Wielomiany macierzowe jednej i wielu zmiennych

Instytucja Finansująca / Przyznający: ID.UJ

Tytuł: Wielomiany macierzowe jednej i wielu zmiennych

Kierownik: Michał Wojtylak

Rozpoczęcie: 2021-06-30

Zakończenie: 2022-06-30