Charakteryzacja treści informacyjnej struktur grafowych

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Charakteryzacja treści informacyjnej struktur grafowych

Kierownik: Krzysztof Turowski

Rozpoczęcie: 2021-07-22

Zakończenie: 2024-07-21

Uwagi: SONATA-16