Controllability of systems of PDEs

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Controllability of systems of PDEs

Kierownik: Guillaume Olive

Rozpoczęcie: 2021-08-05

Zakończenie: 2024-08-04

Uwagi: SONATA-16