Modelowanie składu izotopowego opadów atmosferycznych przy użyciu lagranżowskiej reprezentacji mikrofizyki chmur

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Modelowanie składu izotopowego opadów atmosferycznych przy użyciu lagranżowskiej reprezentacji mikrofizyki chmur

Kierownik: Sylwester Arabas

Rozpoczęcie: 2022-06-01

Zakończenie: 2024-05-31

Uwagi: SONATA-16