Empty promises of Thomas Jerome Schaefer

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Empty promises of Thomas Jerome Schaefer

Kierownik: Marcin Kozik

Rozpoczęcie: 2021-06-05

Zakończenie: 2025-09-30

Uwagi: PRELUDIUM BIS-2