Własność rozszerzania a metody geometrycznej teorii funkcji

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Własność rozszerzania a metody geometrycznej teorii funkcji

Kierownik: Łukasz Kosiński

Rozpoczęcie: 2021-06-04

Zakończenie: 2025-09-30

Uwagi: PRELUDIUM BIS-2


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Dariusz Piekarz Wykonawca