Ideały operatorowe w algebrze Banacha operatorów ograniczonych na przestrzeni Banacha

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Ideały operatorowe w algebrze Banacha operatorów ograniczonych na przestrzeni Banacha

Kierownik: Anna Pelczar-Barwacz

Rozpoczęcie: 2021-07-12

Zakończenie: 2024-07-11