Niegładka dynamika kontaktowa

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Niegładka dynamika kontaktowa

Kierownik: Stanisław Migórski

Rozpoczęcie: 2019-09-30

Zakończenie: 2023-12-31

Uwagi: PREMIA NA HORYZONCIE 2