Programiści Przyszłości 4.0

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Programiści Przyszłości 4.0

Kierownik: Paweł Idziak

Rozpoczęcie: 2019-09-01

Zakończenie: 2021-02-28

Uwagi: PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 4.0